Prijsvraag voor ketelalternatieven

| Acht woningbouwcorporaties in Brabant, samen jaarlijks goed voor de vervanging van 5000 gasgestookte ketels per jaar, gaan samen op zoek naar technische alternatieven om in 2050 energieneutraal te zijn.

Het initiatief heet De WarmteWissel en wordt gedragen door de woningbouwverenigingen Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz. De woningbouwverenigingen hebben gezamenlijk meer dan 100.000 woningen in bezit.

Vanaf september gaan ze een technische prijsvraag organiseren waar marktpartijen aan kunnen deelnemen. De corporaties hebben 70.000 euro op tafel liggen

Ventilatie en isolatie

Inspiratie voor de samenwerking ligt bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros, die op gebied van isolatie en ventilatie al ervaring heeft met het uitdagen van de markt om met onconventionele oplossingen te komen. De afgelopen week werden drie winnende isolatie-oplossingen gepresenteerd.

Volgens de Brabantse corporaties zijn de huidige alternatieven voor de aardgasgestookte cv-ketel nog te duur in aanschaf en onderhoud, of produceren ze te veel CO2 om te kunnen bijdragen aan de doelstellingen. De corporaties zoeken technieken die geen ingrijpende aanpassingen aan de woningen vergen, en leiden tot een daling van de energielasten.

Proeftuinen

De corporaties willen de ketelalternatieven geleidelijk inzetten om het moment dat een cv-ketel aan vervanging toe is. Vanaf 5 september kunnen partijen zich inschrijven via Warmtewissel.nl. De inschrijving sluit in december en in januari worden de finalisten bekend gemaakt. Een jury gaat de inzendingen beoordelen. Vanaf 2020 wordt de winnende oplossing toegepast in proefwoningen van de deelnemende corporaties.

https://www.installatie.nl/nieuws/prijsvraag-voor-ketelalternatieven/

Fotografie: Installatie.nl