Vriend van De WarmteWissel:
‘Woonlasten omlaag’

|Directeur-bestuurder Paul Sebregts van de Midden-Limburgse Woningstichting St. Joseph is Vriend van De Warmtewissel. Hij vertelt graag waarom.

Met de vriendschap geeft de kleine St. Joseph – bijna 500 woningen in Stramproy, vier medewerkers, op 1 km van de grens met België en 2 km van de grens met Noord-Brabant – het goede voorbeeld aan de grote vakbroeders: “We nemen deel in het proces en volgen de ontwikkelingen; een goede constructie. We kijken vanaf de zijlijn wat het gaat opleveren en doen mee daar waar we gevraagd worden.”

Goed bezig

De corporatie is zelf al (goed) bezig met het thema duurzaamheid in het algemeen en CO2-vermindering in het bijzonder: “We zijn concreet bezig met zonnepanelen. Daarvoor hebben we stevige doelstellingen neergelegd voor de komende jaren: alle gezinswoningen waar het kan tegen 2030 voorzien van zonnepanelen. We zijn de eerste corporatie in Nederland die een zonneweide heeft gerealiseerd. Die hebben we gecombineerd met zeven duurzame woningen. We hadden een stuk grond; daar hebben we tijdelijke woningen op gezet en de rest volgebouwd met zonnepanelen, en een kabel onder de weg doorgetrokken naar het appartementencomplex aan de overkant, dat meeprofiteert. Die appartementen zijn nog jong en hebben al het A++-label. De verplaatsbare woningen zijn met name voor jongere starters in de gemeente voor de komende jaren. We zien hen binnen anderhalf jaar doorstromen naar reguliere woningen. Het dorp heeft ruim 5.000 inwoners en meer dan tachtig verenigingen; door jongeren te behouden, houden we de sterk georganiseerde gemeenschap in stand. De tijdelijke woningen zijn bovendien geheel elektrisch en zelfvoorzienend qua energie. Ons gehele bezit is sowieso relatief jong en zit gemiddeld tussen label A en B. Alle oudere woningen zijn al nageïsoleerd. De Aedesafspraak van label B gemiddeld hebben we al gehaald. We kunnen ons nu richten op de toekomst.”

Primaire drijfveer in de duurzaamheidsstrategie is het huurdersbelang: “Lage woonlasten. De energierekening van huurders is de afgelopen jaren best wel opgelopen en is complexe materie. Leuk, zo’n gratis tablet bij een energiecontract maar die betaal je twee-drie keer zelf door het hoge vastrecht. Daar proberen we onze huurders voor te behoeden. De volgende slag is samen met de dorpsraad en andere partijen voorlichting geven over duurzaam leven: transport, tegels uit de tuin, duurzaam shoppen. Dat kunnen we niet alleen en we willen ons niet beperken tot alleen onze huurders. Mensen hier kennen elkaar en komen elkaar echt overal tegen; dat geeft juist de kans om breed in te steken en iedereen te betrekken. We beginnen volgend jaar met een dorpsbrede manifestatie rond het thema duurzaamheid.”

St. Joseph geeft daarin het goede voorbeeld: “Het kantoor heeft alleen led-verlichting en dakramen voor daglicht, zuinige computers met alles in de cloud, dus geen warmteproducerende servers meer. De drie schuine daken liggen vol zonnepanelen; we wekken op wat we verbruiken.”

Stap verder

Daar blijft het niet bij, als het aan Paul ligt: “We schuwen het experiment niet, vandaar ook onze betrokkenheid bij De WarmteWissel. Wat me vooral aanspreekt is dat een aantal corporaties samen de markt uitdaagt. Dat gaat nog verder dan samen inkopen, wat we onder de noemer Zonnig Limburg hier al deden door ruim drieduizend woningen van zonnepanelen te voorzien. Die ontwikkeling is bekend, en het is proven technology. De WarmteWissel gaat nog een stap verder. De overgangsperiode van gas naar elektriciteit vergt investeringen maar eigenlijk is het economisch nu niet verantwoord overal het gas eruit te doen en zelf voldoende energie op te wekken. We wachten nog op energievisies van gemeentes, en op wat er landelijk gaat gebeuren richting wind- en andere vormen van energie. Die transitie moet overbrugd worden en daarin kunnen we nu al een slag maken. Dat is ook op de goede weg naar CO2-neutraal.”

Wat verwacht Paul van WarmteWissel? Ik hoop natuurlijk dat de uitvraag leidt tot betaalbare alternatieven voor de traditionele CV-ketel. Nog belangrijker vind ik een uitkomst waaruit blijkt dat de marktmacht die we als corporaties denken te hebben, wordt bewezen. Dat zou een mooie opsteker zijn voor volgende initiatieven.”