Christel van Vught: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat we sneller, beter en goedkoper zaken organiseren met elkaar’

Steeds vaker dagen woningcorporaties de markt uit om met duurzame oplossingen te komen. Een goede ontwikkeling die de kennis vergroot en innovatie in gang zet. Zo lanceerden drie Utrechtse woningcorporaties de Isolatie Uitdaging en kwamen acht Brabantse woningcorporaties met de Warmte Wissel.

Duurzame oplossing voor cv-ketel
De Lente-corporaties, een samenwerkingsverband van de Brabantse corporaties Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz, raakten geïnspireerd door het Utrechtse initiatief en lanceerden onlangs De WarmteWissel. Hiermee dagen ze de markt uit om met een goede duurzame oplossing te komen voor de vervanging van ouderwetse cv-ketels. Marktpartijen die goede alternatieven hebben met een significant lagere CO2-uitstoot en minder of geen aardgasgebruik konden meedoen. ‘Met het duurzaam vervangen van cv-ketels kunnen we een flink deel van de CO2-reductie realiseren’, stelt Christel van Vught, innovatiemanager bij woningcorporatie Zayaz en projectleider van De warmtewissel. De acht corporaties in Brabant vervangen jaarlijks bij ongeveer 5.000 woningen individuele cv-ketels. ‘We zoeken hiervoor naar een duurzaam alternatief’, vertelt Van Vught. Een complicerende factor hierbij is dat de alternatieven voor de bewoners uiteraard geen nadelige gevolgen mogen hebben. ‘De energielasten voor bewoners moeten maximaal gelijk blijven en het gebruiksgemak voor bewoners hoog. Daarnaast mag de installatie van het alternatief slechts minimale overlast veroorzaken. En de oplossing moet voor de corporatie ook nog eens betaalbaar zijn.’ Alle corporaties staan volgens Van Vught voor ongeveer dezelfde uitdagingen en opgaven en dus is het verstandig om samen op te trekken. ‘De opgave om alle cv-ketels te vervangen is groot en veranderlijk, waarbij de oude oplossingen niet meer werken. We zullen dus op zoek moeten naar iets nieuws. Het probleem is alleen dat woningcorporaties niet altijd de benodigde expertise in huis hebben om dit soort lastige vraagstukken op te lossen. Die expertise vind je wel bij marktpartijen. Om de uitdagingen rond het verduurzamen van het vastgoed het hoofd te bieden, moeten we dus goed samenwerken met andere partijen. Ook andere partijen dan de traditionele, zoals start-ups.’

Vóór 2050 moeten corporaties een CO2-neutrale woningvoorraad hebben. Met de oplossingen die nu voor handen zijn redden ze dat niet volgens Van Vught. ‘Er moeten andere oplossingen komen. Vandaar dat wij met De WarmteWissel een prikkel geven aan de markt om met vernieuwing en innovatie te komen. We kunnen het vraagstuk van de CO2-reductie niet langer voor ons uit blijven schuiven.’ De Lente-corporaties houden er wel rekening mee dat de oplossingen die geboden gaan worden nog niet de definitieve CO2-neutrale optie zijn waar ze uiteindelijk voor willen gaan. ‘Maar dat maakt niet uit. We komen bij de huizen die we nu gaan aanpakken voor 2050 toch nog wel een keer terug. Wat wij vooral met deze uitdaging willen bereiken, is dat we zo snel mogelijk de vernieuwing aanduwen.’

Vernieuwing én prijsverlaging
Voor marktpartijen kan De WarmteWissel zeer interessant zijn. De winnaars, maximaal drie, krijgen de mogelijkheid hun oplossing in een proefopstelling te testen. Als dat bevalt willen de Lente-corporaties ook grotere pilots gaan draaien. ‘Het is niet verstandig om nieuwe technieken meteen groot op te schalen’, stelt Van Vught. ‘Door kleinschalig te testen in proefwoningen blijven risico’s beheersbaar, kunnen we samen kinderziektes uit het ontwerp halen en aanpassingen doorvoeren. Zo maak je echte vernieuwing én prijsverlaging mogelijk.’ Met de oplossingen die geboden gaan worden hopen de Brabantse corporaties nu al 80% aan CO2-uitstoot te besparen. Voor die resterende 20% komen ze later dan nog een keer terug.

Samenwerking moet zo de verduurzaming versnellen. Ook samenwerking tussen corporaties is belangrijk volgens Van Vught. ‘Die samenwerking moet vooral gericht zijn op vernieuwing en versterking van onze maatschappelijke legitimatie. We doen binnen de Lente-corporaties vooral aan kennisdeling en we inspireren elkaar. Zo hebben we binnen de Lente-corporaties enkele platforms en netwerken waarin we aan kennisdeling doen, daardoor hoeven we het niet in achtvoud te hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat we sneller, beter en goedkoper zaken organiseren met elkaar.’

Lees het volledige artikel over “innovatie in stroomversnelling” van Vastgoedsturing in het vakblad, editie december 2019.