De vraag bundelen en van elkaar leren

De “Vrienden van de WarmteWissel”

|Dát willen we samen bereiken met De WarmteWissel: de innovatie-uitvraag van de Lente-corporaties om een goed alternatief voor de CV-ketel te vinden. Op 5 maart 2020 vindt de WarmteWissel-finale plaats en maken we de 3 winnaars bekend.

Met nog enkele weken te gaan, was het dan ook hoog tijd om met de “Vrienden van De WarmteWissel” samen te komen. Deze vrienden bestaan uit woningcorporaties die deze innovatie-uitvraag een warm hart toedragen. Het doel van de sessie was na te denken over het vervolg: de implementatie van de oplossingen. Bij Tiwos in Tilburg kwamen we op dinsdagmiddag 11 februari jl. samen.

Na De WarmteWissel-finale krijgen drie winnaars ieder een proefwoning om hun oplossing te testen. We beogen het stookseizoen 2020/2021 te benutten voor de eerste testen en de resultaten in voorjaar 2021 te kunnen delen. Samen met de “Vrienden van” dachten we na over welke resultaten we nodig hebben om na deze testen de volgende stap te kunnen nemen. En ook waar we binnen onze organisaties aan kunnen werken om de processen in te richten op nieuwe innovaties. Het uiteindelijk doel is natuurlijk om de oplossingen breed toe te passen.

Tijdens de bijeenkomst, onder begeleiding van House of Open Innovation, werd weer heel duidelijk: allen zijn enthousiast om aan de slag te gaan en benieuwd wie de jury als winnaars benoemt! Naast de uiteindelijke oplossingen willen we ook meer informatie met elkaar uitwisselen. Door de vraag te bundelen en de processtappen te delen, leren we van elkaar rondom kennis, innovaties en de gemaakte stappen.