Tarnoc, winnaar van de Warmtewissel, presenteerde tijdens de finale de Turbineketel, waarmee een all electric alternatief voor de CV wordt geboden. Het is een warmtepomp, waarbij door middel van luchtcompressie warmte uit de buitenlucht wordt gehaald. Een techniek met hoog vermogen die bovendien geen gebruik maakt van koudemiddelen of buitenunit.

Inmiddels is Tarnoc zover dat we kunnen gaan testen. In een leegstaande woning van WonenBreburg aan de Ganzerikhof in Tilburg is de installatie voor een veldtest geplaatst. Deze test zal twee maanden in beslag nemen. Tegelijkertijd loopt er een labtest. De resultaten van deze test zullen gebruikt worden voor de certificering van de ketels. Als alles verloopt zoals gedacht, kunnen in september een achttal ketels geplaatst worden voor de pilots in bewoonde staat.